འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན།

༄༅།།པེ་ཅིང་གི་ས་སྲོས་ཀྱི་མཚམས་སྤྲིན། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 05ཚེས་15ཉིན། 13:37】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།པེ་ཅིང་གི་ས་སྲོས་ཀྱི་མཚམས་སྤྲིན།
   ཟླ་5ཚེས་14ཉིན་པེ་ཅིང་གི་མཁའ་རུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚན་སྤྲིན་ཞིག་བཞད་ཅིང་། ས་སྲོས་ཀྱི་མཚམས་སྤྲིན་ཚོན་མདངས་རབ་ཏུ་བཀྲ། 
【1】  【2】
༄༅།།པེ་ཅིང་གི་ས་སྲོས་ཀྱི་མཚམས་སྤྲིན།