འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་4ཚེས་9ཉིན།

༄༅།།པར་ལེན་འབྲོག་པའི་པར་མིག་ནང་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚོ་སྔོན་པོ། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་09ཉིན། 10:51】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།པར་ལེན་འབྲོག་པའི་པར་མིག་ནང་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚོ་སྔོན་པོ།